การใช้ AI สร้างภาพ (AI image generator)

                การใช้ AI สร้างภาพ (AI image generator) เป็นปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการสร้างภาพขึ้นมานั้น เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI อาศัยโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) ซึ่งเป็นการสร้างระบบคอมพิวเตอร์จากโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เพื่อจำลองวิธีการทำงานของสมองมนุษย์ หรือเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักการคิดและการจดจำ หรือจะใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักและเข้าใจภาษามนุษย์นั่นเอง โดยมีกระบวนการทำงานหลัก คือการแปลงข้อความเป็นภาพ (Text-to-Image) ที่สามารถเปลี่ยนข้อความที่เราพิมพ์ให้เป็นภาพ เพียงพิมพ์คำหรือคีย์เวิร์ด ที่เราต้องการเข้าไป จากนั้น AI จะทำการสร้างภาพให้เอง โดยเว็บไซต์ที่ให้บริการ ได้แก่ Adobe Firefly, Midjourney, Canva, Bing, Microsoft Designer, Dell-E 2, Stable Diffusion, Nightcafe, Starryai เป็นต้น

https://firefly.adobe.com

https://www.midjourney.com/

https://creator.nightcafe.studio/

https://starryai.com/

          การสื่อสารกับโปรแกรมเพื่อให้สร้างภาพให้เรานั้น จะใช้ Prompt ซึ่งก็คือ การเขียนข้อความหรือประโยคอธิบายสิ่งที่เราต้องการให้กับ AI algorithms เพื่อสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา ยิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งออกมาชัดเจนใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้น โดยมันก็มีวิธีเริ่มต้นง่ายๆ ดังนี้

 1. อธิบายลักษณะภาพ เช่น
  1. A photo of ___________ (รูปภาพของ)
  2. A sketch of ___________ (ภาพ Sketch ของ)
  3. An illustration of ___________ (ภาพวาดของ)
  4. A 3D photo of ___________ (ภาพ 3 มิติของ)
 2. อธิบายหัวข้อให้ชัดเจน
  1. A photo of the sea (รูปภาพทะเล)
 3. อธิบายรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. A photo of the sea at sunset (รูปภาพทะเล เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน)
 4. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น องค์ประกอบเพิ่มเติม แสงของภาพ มุนมองของภาพ สัดส่วนภาพ
  1. A photo of the sea at sunset saw the sun too and there are fishing boats (รูปภาพทะเล เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เห็นดวงอาทิตย์ด้วย และมีเรือประมง

 

             เมื่อเราได้ Prompt แล้ว ก็นำไปใช้ในเว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน AI image generator ในที่นี้จะยกตัวอย่างเว็บไซต์ https://firefly.adobe.com/

             เริ่มต้นใช้งาน ในทุก ๆ โปรแกรมจะให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานก่อน จึงจะเข้าไปทดลองใช้งานโปรแกรมได้

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

             เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะเจอเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือก Text to Image

            ซึ่งจะปรากฏตัวอย่างรูปภาพที่มีคนสร้างเอาไว้ พร้อมกรอบข้อความที่จะให้เราเติมรายละเอียดลงไปเพื่อสร้างภาพของเรา

          ในกรอบให้เราใส่ข้อความ คำอธิบายของภาพที่เราคิดไว้ จากนั้นคลิกที่ Generate

        รอสักครู่หนึ่งโปรแกรมก็จะทำการสร้างภาพตามคำอธิบายของเรามาให้

      จากภาพที่ได้ หากยังไม่ถูกใจ ในกรอบข้อความสามารถเปลี่ยนรายละเอียด แล้วคลิกที่ Refresh ใหม่ได้ค่ะ นอกจากนั้นในด้านขวามือ ยังให้เรากำหนดขนาดภาพ (Aspect ratio) ลักษณะภาพ (Content ratio) สไตล์ภาพ (Styles) โทนสี (Color and tone) แสง (Lighting) และองค์ประกอบภาพ (Composition) เพิ่มเติมได้ด้วย

    เมื่อได้ภาพที่ถูกใจแล้ว ให้เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ภาพที่ต้องการ จะมีปุ่มให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลด ได้ค่ะ

         ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างภาพตามจินตนาการของเราได้ค่ะ อย่าลืมลองไปใช้ดูนะคะ