โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning Story” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.030 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (KB)

Start Time

12:00 am

August 21, 2020

Finish Time

12:00 am

August 21, 2020