สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018 ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

  • ระบบกู้คืนและเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพา (MyiD) โดยคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์
  • ระบบแจ้งเตือนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Database Monitoring System : DMS) โดยคุณอัมพร พงศ์รุจิกร

Start Time

12:00 am

December 13, 2018

Finish Time

12:00 am

December 14, 2018