รู้จัก Web Application Security และแนวทางป้องกัน

https://tinyurl.com/2clobsb7

Web Application Security เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี การเจาะเว็บแอปพลิเคชันมักจะเปิดช่องโหว่ต่าง ๆ อาทิ:

 1. SQL Injection: การโจมตีในรูปแบบที่ผู้ไม่หวังดีสามารถใส่ข้อมูลที่ไม่ปกติลงในคำสั่ง SQL เพื่อควบคุมฐานข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน
 2. Cross-Site Scripting (XSS): การโจมตีที่เกิดจากการใส่สคริปต์ที่ไม่ปลอดภัยลงในเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้: การโจมตีที่เกิดจากการใส่สคริปต์ที่ไม่ปลอดภัยลงในเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้
 3. Cross-Site Request Forgery (CSRF): การโจมตีที่ผู้ไม่หวังดีสามารถส่งคำขอในนามของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบแล้ว โดยใช้การปลอมแปลงคำขอ
 4. Insecure Direct Object References: การโจมตีที่เกิดจากการอ้างอิงไปยังวัตถุที่ควรป้องกัน ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยได้
 5. Security Misconfiguration: การตั้งค่าความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดช่องโหว่ใหม่ในเว็บแอปพลิเคชัน
 6. Broken Authentication and Session Management: การโจมตีที่เกิดจากการจัดการการตรวจสอบตัวตนและเซสชันที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถแอบใช้ตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ๆ ได้

เพื่อป้องกันการโจมตีในเว็บแอปพลิเคชัน ควรปฏิบัติดังนี้:

 1. ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลที่รับมาจากผู้ใช้งาน: ตรวจสอบและกรองข้อมูลที่รับจากผู้ใช้เพื่อป้องกันการโจมตี SQL Injection และ XSS
 2. ใช้การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการเซสชันที่เข้มงวด: ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานและจัดการเซสชันที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจมตี Broken Authentication และ Session Management
 3. ป้องกัน CSRF: ใช้มาตรการป้องกัน CSRF อย่างเช่น CSRF tokens หรือ SameSite Cookies
 4. ป้องกัน Insecure Direct Object References: ตรวจสอบการอ้างอิงวัตถุในแอปพลิเคชันและใช้การตรวจสอบสิทธิ์ให้ถูกต้อง
 5. ตั้งค่าความปลอดภัยให้ถูกต้อง: ตรวจสอบและปรับปรุงการตั้งค่าความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน Security Misconfiguration
 6. เข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญ: ใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญ เช่น รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
 7. ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ (WAF): ใช้ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีต่าง ๆ และตรวจสอบประสิทธิภาพของมันอย่างสม่ำเสมอ
 8. อัปเดตและรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์: ตรวจสอบและอัปเดตซอฟต์แวร์ประจำตัว เช่น เฟรมเวิร์ก, ไลบรารี, และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ได้รับการป้องกันความปลอดภัยล่าสุด
 9. ใช้ HTTPS และ HSTS: ป้องกันการถอดรหัสข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ โดยการใช้ HTTPS และกำหนดใช้ HTTP Strict Transport Security (HSTS)
 10. ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ: ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทดสอบเจาะและการตรวจสอบรหัสป้องกันช่องโหว่
 11. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งาน: บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานและวิเคราะห์เพื่อตรวจจับความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย
 12. สร้างแผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน: มีแผนการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น การโจมตีความปลอดภัย และการปิดกั้นความเสียหาย

การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีและควบคุมความปลอดภัยในระบบ อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักรู้ว่าไม่มีระบบความปลอดภัยที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ 100% ดังนั้นควรติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ และปรับปรุงความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบของคุณอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ

O]O #14

by ChatGPT-4