เชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server และ MySQL ด้วย DataGrip (Education)

ความสำคัญและความเป็นมา

           DataGrip เป็นซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล เช่นเดียวกันกับ Navicat ที่ฝ่ายพัฒนาระบบใช้กันอยู่ อีกทั้งเรามหาวิทยาลัยบูรพามีลิขสิทธิ์ บัญชีที่บุคลากร และนิสิตจะสมัคร เป็นแบบใช้เพื่อการศึกษา (for Educational purposes) ที่ทำให้เราสามารถใช้ DataGrip ที่มี feature ได้เหมือนกับที่เรามี ลิขสิทธิ์แบบ commercial

          จากความเป็นมาในข้างต้น Explicit Knowledge นี้ จึงขอเสนอวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server และ MySQL ด้วย DataGrip (Education)

สิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้งานโปรแกรม DataGrip for Education

 1. Account JETBRAINS ใช้สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม DataGrip

วิธีสมัคร Account ให้เป็น Licenses เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

 • ไปที่เว็บไซต์ https://www.jetbrains.com/
 • คลิกที่ไอคอน รูปคน  
 • Register เพื่อ create JetBrains Account (อีเมลที่ใช้ ต้องเป็น @buu.ac.th หรือ @go.buu.ac.th)
 • คลิก Confirm your account ในอีเมลที่ได้รับ จาก JetBrains
 • คลิก Apply for a free student or teacher license for educational purposes
 • ที่ แท็บ Academic Licensing คลิก
 • ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม ตามภาพด้านล่าง
 • หลังกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่อีเมลที่ใช้สมัคร account JetBrain และคลิกลิงก์ที่ jetbrain ส่งอีเมลให้ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

หรือ จะ Sign in เข้ามาใช้งานเลยก็ได้ จะเห็นว่า เราจะได้ License for Educational purposes ดังภาพ ซึ่งเราจะเอา License ID: ตรงนี้ เพื่อไป Register ในโปรแกรม DataGrip

 • Account Oracle ใช้สำหรับดาวน์โหลด OCI packages
  สมัคร Account ได้ที่ https://www.oracle.com/
 • โปรแกรม DataGrip (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.jetbrains.com/ แท็บ Developer Tools หัวข้อ IDEs > DataGrip)

วันที่เพิ่มเนื้อหา: 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle กับ DataGrip

สิ่งที่ต้องมีก่อนทำการเชื่อมต่อ

Oracle Instant Client (OCI) packages (Basic Package, SQL*Plus Package, JDBC Supplement Package)

ดาวน์โหลดแพคเกจให้เหมาะกับ OS ของเครื่องเราได้ที่  the Oracle Instant Client Downloads page at oracle.com.

หมายเหตุ: การดาวน์โหลด OCI packages จำเป็นต้องมี account oracle เสียก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้ฟรี ที่เว็บไซต์

https://www.oracle.com/ จากนั้น คลิกที่ View Accounts และ Create Account

เมื่อดาวน์โหลด OCI packages มาแล้ว ให้ extract ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาทั้ง 3 ไฟล์ ไว้ที่โฟลเดอร์ C:\oracle

ซึ่งไฟล์ที่แตกมา จะรวมไว้ในโฟลเดอร์เดียว ตามชื่อเวอร์ชั่น OCI ที่ดาวน์โหลดมา (ในที่นี้ จะเป็น instantclient_12_12) ดังตัวอย่าง ภาพด้านล่าง

ไฟล์ tnsnames.ora (ที่ฝ่ายพัฒนาระบบใช้งานกัน หรือสามารถขอได้จากหัวหน้าฝ่าย)

โดยนำไฟล์ tnsnames.ora ไปวางไว้ที่ C:\oracle\instantclient_12_2\network\admin

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ network และโฟลเดอร์ admin ให้สร้างขึ้นมาใหม่

ที่มา: https://www.jetbrains.com/help/datagrip/how-to-connect-to-oracle-with-oci.html#creating-the-oracle-oci-connection

วันที่สืบค้น: 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 วันที่ปรับปรุงเนื้อหา: 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL กับ DataGrip (Education)

1.        ไปที่ เมนู File เลือก Data Sources หรือกดแป้นพิมพ์ Ctrl + Alt + Shift + S

2.        ที่หน้าต่าง Data Sources and Drivers คลิกที่ ไอคอน + และเลือก MySQL

3.        แท็บ General ให้คลิกลิ้งก์ที่หัวข้อ Driver และเลือก MySQL

4.        ให้คลิกลิ้งก์ Download missing driver files ที่ปรากฏอยู่บริเวณ data source settings เพื่อทำการดาวน์โหลด driver ตามที่ระบบได้จัดเตรียมไว้ให้

5.        ป้อนรายละเอียดการเชื่อมต่อ ที่หัวข้อ Host, Port

6.        เลือก User & Password ในหัวข้อ Authentication

7.        ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่หัวข้อ User และ Password

8.        ทดสอบการเชื่อมต่อว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ โดยคลิกที่ Test Connection

ภาพแสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL กับ DataGrip (Education)

ที่มา: https://www.jetbrains.com/help/datagrip/mysql.html

วันที่สืบค้นข้อมูล: 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft SQL Server กับ DataGrip (Education)

 1. ไปที่ เมนู File เลือก Data Sources หรือกดแป้นพิมพ์ Ctrl + Alt + Shift + S
 2. ที่หน้าต่าง Data Sources and Drivers คลิกที่ ไอคอน +  และเลือก Microsoft SQL Server
 3. แท็บ General ให้คลิกลิ้งก์ที่หัวข้อ Driver และเลือก Microsoft SQL Server (jTds)
 4. ให้คลิกลิ้งก์ Download missing driver files ที่ปรากฏอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าต่าง data source settings เพื่อทำการดาวน์โหลด driver ตามที่ระบบได้จัดเตรียมไว้ให้
 5. ป้อนรายละเอียดการเชื่อมต่อ ที่หัวข้อ Host, Instance, และ Port
 6. เลือก User & Password ในหัวข้อ Authentication
 7. ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่หัวข้อ User และ Password
 8. ทดสอบการเชื่อมต่อว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ โดยคลิกที่ Test Connection

ภาพแสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft SQL Server กับ DataGrip (Education)

ที่มา: https://www.jetbrains.com/help/datagrip/db-tutorial-connecting-to-ms-sql-server.html

วันที่สืบค้น: 28 กันยายน พ.ศ. 2565

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถใช้ DataGrip ที่เป็น Education license ได้เต็ม feature ได้เหมือนกับ

Commercial/Enterprise license สำหรับเชื่อมต่อและจัดการระบบฐานข้อมูลของ Oracle SQL, Microsoft SQL และ MySQL/MariaDB เพื่อจัดการฐานข้อมูลในระหว่างพัฒนาระบบ

 • เพิ่มช่องทางเลือกของซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ให้แก่นักพัฒนาระบบสารสนเทศ